KODEKS ETYKI

Kodeks etyki wspólnoty Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Witelona w Legnicy przedstawia zbiór  podstawowych zasad etycznych, norm moralnych i norm postępowania oraz zachowania, jakimi powinni kierować się nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, studenci oraz osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych. Wartości te znajdują odzwierciedlenie we wszystkich przejawach funkcjonowania Uczelni.

Szczegółowe zasady postępowania opisane są w Zarządzeniu Rektora nr 35/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. https://bip.pwsz.legnica.edu.pl/zarzadzenia/szukaj?where=-1&keyword=&number=35&creator=&year=2021&month=&status_id=