INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH