Sekcja ds. Pomocy Materialnej została przeniesiona do pokoju 30 w bud. A.