Certyfikowane egzaminy JETSET

Certyfikowane egzaminy JETSET są wyjątkową ofertą dla każdego, kto chce potwierdzić znajomość języka angielskiego ogólnego.


Certyfikaty JETSET wprowadzone zostały przez akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i Kapitułę egzaminacyjną Education Development International (EDI). Obecnie certyfikowane egzaminy JETSET oraz certyfikowane egzaminy LCCI są częścią bogatej oferty Pearson Learning Solutions.

Certyfikowane egzaminy JETSET:
• Potwierdzają znajomość języka angielskiego testując podstawowe umiejętności tych kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.
• Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata.
• Testy są przeprowadzane na prawach egzaminu o rosnącym stopniu trudności i obejmują 4 podstawowe obszary języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.
• Egzaminy są dostępne na 8 poziomach zaawansowania: od JETSET Foundation (poniżej skali) do JETSET level 7 (C2) Mastery.
• Do poziomu 4-go egzamin jest oferowany w dwóch wersjach do wyboru: JET dla uczniów w wieku 6-16 lat oraz SET (Senior English Test) - dla osób dorosłych.
• Dzięki podziałowi na poziomy od JETSET level 2 (A1) do JETSET 7 (C2) egzaminy te uzyskały akredytację UK Qualifications and Curriculum Authority (QCA) jako międzynarodowe kwalifikacje ESOL.
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Certyfikat JETSET jest świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym JETSET level 7, zaawansowanym JETSET level 6 i podstawowym JETSET level 5 (B2) (Dz.U.z 17 kwietnia 2012 poz. 426 zal. nr 1.)
• Egzaminy uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego od poziomu B2 (JETSET level 5).
• Na certyfikacie umieszczane są oceny procentowe uzyskane za każdy element egzaminu. Takie rozwiązanie stanowi dużą zachętę do dalszej nauki, szczególnie dla początkujących.
• Egzaminy odbywają się na żądanie - data egzaminu dostosowana jest do kandydata.
• Certyfikat LCCI JETSET jest bezterminowy.

 

Egzaminy są dostępne na 8 poziomach zaawansowania:

Poziom JETSET

Skala według Common European Framework(CEFR)

JETSET 1 - Junior

Poniżej skali (początkowy wstępny)

JETSET 2 - Junior

A1 (Beginner)

JETSET 3 - Junior

A2 (Pre-Intermediate)

JETSET 4 - Junior

B1 (Intermediate)

JETSET 5 - Senior

B2 (Upper Intermediate)

JETSET 6 - Senior

C1 (Advanced)

JETSET 7 - Senior

C2 (Proficiency)


STRUKTURA EGZAMINU JETSET

JET SET składa się z trzech obowiązkowych komponentów (test słuchania ze zrozumieniem, test czytania ze zrozumieniem i pisanie) oraz jednego opcjonalnego (mówienie).

Część pisemna:
• sprawdzana i oceniana przez egzaminatorów w Wielkiej Brytanii

Część ustna:
• oceniania przez wewnętrznego egzaminatora i wysyłana do UK w celu weryfikacji
• 2 kandydatów i 1 egzaminator

Listening Test

Trwa około 30-45 minut (w zależności od poziomu), w czasie których kandydat odpowiada na pytania wielokrotnego wyboru.


Reading Test
Trwa 60-120 minut (w zależności od poziomu), w czasie których kandydat odpowiada na pytania wielokrotnego wyboru.


Writing test
Trwa 60-120 minut (w zależności od poziomu). Zadaniem kandydata jest przykładowo: zastosowanie w zdaniu poprawnej formy czasownika, uzupełnianie odpowiednim słowem luk w krótkim tekście, napisanie krótkiego tekstu na zaproponowany temat, zredagowanie dłuższego pisma (możliwość wyboru jednej z dwóch opcji).


Każdy z poziomów JETSET jest niezależny, nie ma konieczności zaliczenia wszystkich kolejnych poziomów. Na certyfikacie umieszczane są oceny procentowe uzyskane za każdy element egzaminu.
Oceny egzaminu JETSET przedstawiane są w skali procentowej:

 

Pass 50% poprawnych odpowiedzi

 

Merit 60% poprawnych odpowiedzi

 

Distinction 75% poprawnych odpowiedzi

Egzamin zdany (pass)

Egzamin zdany dobrze
z wyróżnieniem (merit)

Egzamin zdany bardzo dobrze
z wyróżnieniem (distinction)


Celem egzaminów Pearson JETSET ESOL jest umożliwienie kandydatom rozwoju:
• znajomości i rozumienia różnorodnych form języka mówionego i pisanego;
• umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz przekładania tej wiedzy na mówienie i pisanie;
• umiejętności efektywnego porozumiewania się w języku angielskim zarówno w mowie jak i w piśmie;
• znajomości i rozumienia zasad gramatyki angielskiej oraz umiejętności stosowania form odpowiadających stylowi wypowiedzi;
• dalszej nauki języka na wyższych poziomach zaawansowania.